Dünyada 3,8 milyar kişi ‘online’
içerik kodu

AA muhabirinin, BOND İnternet Trendleri Raporu’ndan derlediği bilgilere gore, web kullanıcı sayısı her geçen yıl artmasına karşın artış hızı yavaşlıyor.

İnternet kullanıcı sayısı, 2018’de bundan önceki yıla gore yüzde 6 artarak 3,8 milyara ulaştı ve dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu. İnternet kullanıcılarının yüzde 53’ü Asya Pasifik’te, yüzde 15’i Avrupa’da, yüzde 13’ü Afrika ve Orta Doğu’da, yüzde 10’u Latin ABD ve Karayipler’de, yüzde 9’u ise Şimal ABD’da bulunuyor.

Kullanıcı sayısının yüzde 21’ini Çin, yüzde 12’sini Hindistan ve yüzde 8’ini ABD oluşturuyor. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye listede 15’inci sırada içeriyor.

Öte taraftan interneti kullanan nüfusun genel nüfusa oranıyla elde edilmiş web kullanım penetrasyonu 2009’da yüzde 24 iken, geçen yıl yüzde 51’e terfi etti. İnternet kullanım penetrasyonunda ilk sırada yüzde 89 ile Şimal ABD bulunuyor. Bu kıtayı, yüzde 78 ile Avrupa, yüzde 62 ile Latin ABD ve Karayipler, yüzde 48 ile Asya Pasifik ve yüzde 32 ile Afrika ve Orta Doğu izliyor.

Toplumsal medya kullanımında yavaşlama görülüyor

Raporda, tüketicilerin, web kullanımında aşırılığa kaçmaya dair endişelerinin olduğu ve bunu azaltmak için adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. ABD’de önde gelen web platformları web kullanımının izlenmesine destek olacak araçlar geliştiriyor.

Toplumsal medya kullanımında kuvvetli bir gelişme periyodunun peşinden yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da kullananların davranışlarını etkiliyor.

Öte taraftan web kullanımı küresel inovasyon ve rekabet ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Şirketlerin başarı göstermiş olması ile süratli büyümesi için dijital verilerin toplanmasının ve bu verilerin çözümleme edilmesinin mühim olduğu ifade ediliyor. Veriler, işletmelerin tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri daha düşük fiyatlı ve daha verimli şekilde sunmasına ve satın alan memnuniyetini artırmalarına yardımda bulunuyor.

Ek olarak çevrimiçi derecelendirme sistemlerinin bulunmuş olduğu pazarlarda, tüketicilerin ve işletmelerin direkt etkileşimde bulunabilmesi hesap verilebilirliğin artmasına katkı sağlıyor.

Siber güvenlik

İnternet bağlantısının yaygınlaşmasıyla dünya genelinde düzenleyiciler bu platformların iyi yönde kullanımını çoğaltmak ve fena kullanımını en aza indirmenin yollarını ararken, stratejilerin ve yorumların bölgelere gore farklılık gösterdiği gözlemleniyor.

İnternet sistemleri gittikçe daha karmaşık, veri bakımından varlıklı ve vazife açısından tehlikeli sonuç hale geldikçe siber hücum riski de giderek artıyor. Siber güvenlik ve teknoloji mevzuları artık ülkelerin internasyonal dış ilişkiler ve müdafa stratejilerinde içeriyor.

aa