Koronavirüs sosyal medyada geçirilen süreyi artırdı
içerik kodu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)  İletişim Emekleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Koçyiğit, yapmış olduğu açıklamada, araştırmanın 577 toplumsal medya kullanıcısı ile online olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Salgın ile savaşım kapsamında toplumsal izolasyonun uygulanmış olduğu ve insanların evde kalmış olduğu sürede toplumsal medyanın daha çok kullanılmaya başlandığına işaret eden Koçyiğit, şu detayları verdi:

“Salgın öncesinde 3 saat olan toplumsal medya kullanım süresi pandemi günlerinde 5 saati geçmiş olduğu tespit edildi. Araştırmada, kullananların yüzde 52’sinin de toplumsal medya kullanım alışkanlıklarının değişmiş olduğu belirlendi. Kullananların yüzde 55’ine bakılırsa sosyo-kültürel etkenler toplumsal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Katılımcılara bakılırsa toplumsal medya platformlarının çeşitliliği, değişik doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullananların yüzde 54’ünü, toplumsal medya içeriklerini güvenilir bulmadığını söylemiş oldu. Öte taraftan tv, gazete, radyo benzer biçimde geleneksel medya içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğu saptandı.”

Toplumsal medyada eğlence başı çekiyor

Koşulların toplumsal medyaya olan bağımlılığı artırdığını düşünenlerin oranının yüzde 59 olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, “Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü toplumsal medyayı eğlenmek için kullanırken yüzde 31’i data edinmek, yüzde 10’u öğrenme sürecini desteklemek, yüzde 8’i sosyalleşmeye katkı sağlamak ve yüzde 7’si de öteki amaçlar için kullandığını belirtti.” ifadesini kullandı.

Toplumsal medya ile kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin oranının yüzde 60 olduğu aktaran Koçyiğit, kullananların yüzde 52’sinin, toplumsal medya ile doğruların önemini yitirmeye başladığını düşündüğünü belirtti.

AA