Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi
içerik kodu

Bir iş yerinde kalite denetim sorumlusu ünvanı ile çalışan genç, iş yeri bilgisayarını kişisel işlerinde kullandığı nedeni öne sürülerek işten atıldı. İş yeri bilgisayarından mesai saatleri içinde toplumsal medya ve online bahis oyunları sitesine girmekle işverenin itimatını sarstığı iddia edilen genç, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Ortalama üç yıl süresince çalmış olduğu işyerinde, hizmet sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, sadece tazminat alacaklarının ödenmediğini belirterek, kıdem tazminatı ve suç duyurusu tazminatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkemede müdafa icra eden işveren ise davacının kendisine görevi gereği tahsis edilen bilgisayarı değişik ve kişisel amaçlarla kullandığını, mesai saatleri içinde işi ilgili olmayan web ve toplumsal paylaşım sitelerine girdiğini öne sürdü.

Davacının on-line olarak bahis oyunları oynadığını ve bundan dolayı hizmet sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e bendi uyarınca ‘işverenin itimatını kötüye kullandığı’ öne sürülen nedeni ile haklı olarak feshedildiğini dile getirdi. Mahkeme; toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak davacının iş sözleşmesinin geçerli niçin ile feshedildiğine, kıdem tazminatı ve suç duyurusu tazminatına hak kazanılmış olduğu nedeni öne sürülerek davanın kısmen kabulüne karar verdi. Sonucu davalı işveren avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda; işçinin hangi davranışlarla işverenin itimatını sarstığını ayrıntılarıyla anlatıldı. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde; işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden meydana gelen sebeplerin sayıldığı hatırlatıldı. Kararda; “İşçinin davranışlarından yada yetersizliğinden meydana gelen nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından mühim ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir. İşçinin davranışlarına dayanan fesih, her şeyden ilkin, iş sözleşmesinin işçi tarafınca ihlal edilmesini koşul koşmaktadır. İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, bir tek asli edim yükümlülükleri değil; kanundan yada dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir.” denildi.

Bilgisayarı kişisel işler için kullanmak yasaya aykırı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin sonucunda; davacının davalı iş yerinde kalite denetim uzmanı olarak çalmış olduğu, kendisine görevi gereği tahsis edilen bilgisayarı üstünden yapmış olduğu iş ile ilgisi olamayan web ve toplumsal paylaşım sitelerine girmiş olduğu vurgulandı. Davacının; işverenin tüm ikazlarına karşın bu tutumunu devam ettirdiği ve hatta bundan dolayı işveren tarafınca uygunsuz internet sayfalarına erişimin engellenmesi yönünde tasarrufta bulunulduğu ileri sürüldü.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacı mevzuyla ilgili savunmasında vakası kabul etmiş sadece bir tek mola saatlerinde bilgisayarı kişisel işleri ile ilgili olarak kullandığını belirtmiştir. Davacının mesai saatleri içinde bilgisayarı kişisel işleri için kullanımı ve görevi gereği yapmış olduğu işle ilgisi olmayan web ve toplumsal paylaşım sitelerine girmesi ‘doğruluk’ ve ‘bağlılığa’ aykırı olmakla, işverenin itimatını kötüye kullanmak mahiyetindedir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının web üstünden bir ekip internet sayfalarına girmiş olduğu tespit edilmiş sadece bunun hangi saat aralıklarında olduğu yada işverenin erişimini engellediğini belirttiği siteler olup olmadığı yeterince açıklığa kavuşturulmamış ve belirlenmemiştir.

Bu yüzden, davacıya tahsis edilen bilgisayarda, mevzusunda uzman bilirkişi aracılığı ile tekrardan araştırma yaptırılarak uyuşmazlık mevzusu döneme ilişkin olarak, emek harcama saatleri içinde iş ile ilgili hususlar haricinde web kullanımının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, işveren tarafınca iddia olunduğu benzer biçimde erişimi engellenen uygunsuz sitelere davacının kullanımındaki bilgisayarla bağlantı yapılıp yapılmadığı hususunda rapor aldırılması ve dosyadaki tüm deliller beraber değerlendirilip sonucuna gore bir karar verilmesi gerekirken noksan araştırma ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

İHA